ჩვენ შესახებ

ღირებულება და ეთიკა

ევრაზიის ექსპრესში ყოველთვის აფასებენ დამკვეთების, პარტნიორების და თანამშრომლების დამსახურებას კომპანიის წინაშე.

ჩვენ ყოველთვის მაქსიმალურად გამჭვირვალეს ვხდით ნებისმიერ ტრანზაქციას ჩვენს დამკვეთებთან თუ პარტნიორებთან.

ჩვენი მიზანია გაგიწიოთ არამხოლოდ სატრანსპორტო მომსახურება, არამედ გავხდეთ თქვენი ბიზნეს პარტნიორები, რადგან თქვენს ბიზნესთან ისეთივე დამოკიდებულება გაგვაჩნია, როგორც საკუთართან.

ჩვენ მუდამ ვიღწვით იმისთვის, რომ დავამყაროთ ხანგრძლივი და ორმხრივად სარგებლიანი ურთიერთობები, კონკრეტული გადაზიდვის მოცულობისა და სიდიდის მიუხედავად.