რას გთავაზობთ

საბაჟო საბროკერო მომსახურება

ევრაზიის ექსპრესი ეხმარება დამკვეთებს გზა გაიკვლიონ საჭირო დოკუმენტაციის ფორმირების, ადგილობრივი საბაჟო თუ საგადასახადო კანონმდებლობების სივრცეში. მონაცემთა ელექტრონული გაცვლის სისტემის მეშვეობით კომპანია პირდაპირ ურთიერთობს საბაჟო სამსახურებთან და უზრუნველყოფს ტვირთების სწრაფ წარდგენას საბაჟო სამსახურებისათვის, მათ საბაჟო რეჟიმში მოქცევას და თავისუფალ მიმოქცევაში გაშვებას.

კომპანიის საბაჟო სამსახურებთან ურთიერთობის ჯგუფი, მაღალი კვალიფიკაციის მქონე სპეციალისტების მეშვეობით, სხვადასხვა საბაჟო გამშვებ პუქტებში თუ ტერმინალებში, დამკვეთებს სთავაზობს საბროკერო მომსახურების სრულ სპექტრს. გარდა ამისა, აღნიშნული ჯგუფი, ეხმარება და კონულტაციას უწევს დამკვეთებს საბაჟო საკითხებთან წარმოქმნილ დავების განხილვაში.