რას გთავაზობთ

არაგაბარიტული და მძიმე წონიანი ტვირთების გადაზიდვა

ევრაზიის ექსპრესი საპროექტო და მძიმე წონიანი ტვირთების გადაზიდვისას ექსპერტის რეპუტაციით სარგებლობს. განსაკუთრებით, როდესაც საქმე ეხება რთულ ლოგისტიკურ ოპერაციებს, განსაკუთრებული გაბარიტებისა და ზემძიმე ტვირთებს. ჩვენს „ყულაბაში“ უკვე მრავალმა წარმატებით განხორციელებულმა პროექტმა მოიყარა თავი, რაც კომპანიის პროფესიონალიზმის აღიარების უდავო დადასტურება გახლავთ.

ევრაზიის ექსპრესს შესწევს უნარი ყველაზე მოუხერხებელ ტვირთებთან მუშაობა, იმ ტვირთებთანაც კი, რომელთა გადაზიდვა შეიძლება განუხორციელებლად მოგეჩვენოთ. ეს ძალუძთ მხოლოდ თავისი საქმის მცოდნე, მაღალი დონის პროფესიონალებს, რომლებიც Yყველა ნიუანსის მოგვარებაზე ზრუნავენ წინასწარ. მოძრაობის მარშრუტის ყოველი მეტრი არის გაზომილი, რუქაზე დატანილი და გაანალიზებული, მიღებულია ყველა საჭირო ნებართვა შესაბამისი უწყებებიდან. თუ საჭირო ხდება ჩვენ ვამაგრებთ ხიდებს და ესტაკადებს, დროებით ვხსნით გარე განათების სისტემებს, სატელეფონო და ელექტრო გადაცემის კაბელებს, ვაფართოებთ გზებს და ზოგჯერ ახალ შემოვლით ან მისასვლელ გზებსაც კი ვაშენებთ.

ამ მიმართულებით ჩვენი საქმიანობა ხშირად მოითხოვს ახალი ტექნოლოგიების სრული მოცულობით გამოყენებას. სამოქალაქო და საგზაო მშენებლობის პროექტების განხორციელებას, ხოლო ეს კი თავის მხრივ ურთულეს გაანგარიშებებს, დეტალური სპეციფიკაციების შედგენასა და საინჟინრო ნახაზების სრული კომპლექტის შექმნას საჭიროებს.