რას გთავაზობთ

დასაწყობება და დისტრიბუცია

ევრაზიის ექსპრესი, ფოთსა და თბილისში არსებული სასაწყობო ფართების გამოყენებით, სთავაზობს დამკვეთებს ტვირთების დასაწყობებას, გადამუშავებას და ლოგისტიკური მომსახურების სრული სპექტრს. კომპანიის საწყობებში ტვირთები თავსდება საიმედოდ და უსაფრთხოდ, ნებისმიერი მცირე მოცულობის ტვირთიც კი არ რჩება საწყობის ოპერატორების ყურადღების მიღმა.