ჩვენ შესახებ

ჩვენი ხედვა

ევრაზიის ექსპრესი წარმოადგენს რა კომპანიას, რომელიც ახორციელებს კომპლექსურ ლოგისტიკურ მომსახურებას, იგი ურყევად გამოხატავს თავის ერთგულებას:

  • დამკვეთების მიმართ;
  • მომსახურების ხარისხის მუდმივი სრულყოფის მიმართ;
  • ინოვაციების დანერგვის მიმართ;
  • რენტაბელობის ზრდის გზების ძიების მიმართ;
  • საზოგადოების მიმართ, რომელშიც ცხოვრობს და საქმიანობს.