რას გთავაზობთ

სადაზღვეო საბროკერო მომსახურება

ევრაზიის ექსპრესი გარდა სტანდარტული ექსპედიტორის პასუხისმგებლობისა დამკვეთებს სთავაზობს სადაზღვეო საბროკერო მომსახურებას და ტვირთების დაზღვევას, რომელიც წარმოადგენს საუკეთესო საშუალებას ყველა შესაძლო რისკებისგან მათ შორის ტვირთის დაკარგვა-დაზიანებისგან ან ნებისმიერი სხვა ფინანსური ზარალისგან დასაცავად.

სადაზღვეო საბროკერო მომსახურება, რომელსაც ევრაზიის ექსპრესი სთავაზობს თავის დამკვეთებს, ხორციელდება უმაღლესი კლასის ნაციონალური კომპანიების მეშვეობით, რომელთა უმრავლესობა თავის მხრივ გადაზღვეულია ისეთ სადაზღვეო კომპანიაში როგორიცაა Lloyd-ი.

ევრაზიის ექსპრესის სადაზღვეო საბროკერო მომსახურება შესაძლებელს ხდის დამკვეთებისთვის ოპტიმალური სადაზღვეო პირობების შეთავაზებას. თავის მხრივ სადაზღვევო პრემიის სიდიდეს განსაზღვრავს დაზღვეული რისკების სიმრავლე და სხვა პარამეტრები