ჩვენ შესახებ

კომპანიის იურიდიული მონაცემები

რეგისტრაციის თარიღი:  02.07.1998.
რეგისტრაციის ნომერი:  322
რეგისტრაციის ადგილი: საქართველო, ქ.თბილისი.
რეგისტრირებული:  ქ.თბილისის ვაკის რ-ნის სასამართლოს
მიერ.
იურიდიული მისამართი: საქართველო. ქ.თბილისი 0162, ფალიაშვილის ქ. #108
გენერალური დირექტორი: გიორგი სხირტლაძე
დ.ღ.გ.-ს გადამხდელის საიდენტიფიკაციო ნომერი: 204918553