რას გთავაზობთ

საზღვაო გადაზიდვები

ევრაზიის ექსპრესი გახლავთ საკონტეინერო ტვირთების ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ოპერატორი ამიერკავკასიაში და შუა აზიაში. წამყვან საკონტეინერო საზღვაო ხაზებთან მრავალწლიანი პარტნიორული ურთიერთობა შესაძლებელს ხდის შევთავაზოთ დამკვეთებსა და პარტნიორებს საუკეთესო ტარიფები და პირობები. ფოთისა და ბათუმის ნავსადგურების გავლით კომპანია თავის დამკვეთებს მომსახურების სრულ სპექტრს სთავაზობს, რომელიც თავის მხრივ მოიცავს: საკონტეინერო ტვირთების დამუშავებას საზღვაო ტერმინალებსა და საზღვაო ხაზების დეპოებში, საბაჟო და სხვა თანმხლები პროცედურების შესრულებას, კონტეინერების ტრანსპორტირებას ნავსადგურებიდან ამიერკავკასიის და შუა აზიის სხვადასხვა პუნქტებში რკინიგზის ან საავტომობილო ტრანსპორტის გამოყენებით. ტვირთების უმრავლესობა გადაიზიდება პირობით – “კარიდან კარამდე”. ფოთის ინდუსტრიულ ზონაში მდებარე, საკუთარი მშრალი საკონტეინერო ტერმინალის გამოყენებით, კომპანია ახორციელებს კონსოლიდირებული (ნაკრები) ტვირთებით დატვირთული კონტეინერების დამუშავებას – დეკონსოლიდაციას და შემდგომ ტრანსპორტირებას კონკრეტული დანიშნულების პუნქტების მიხედვით.

საკონტეინერო ტვირთების გარდა ევრაზიის ექსპრესი აქტიურად აწარმოებს კონვენციონალური და ბალკერული ტვირთების დამუშავებას და ტრანსპორტირებას. კომპანია სთავაზობს დამკვეთებს ამგვარი ტვირთების ტრანსპორტირებას მსოფლიოს პრაქტიკულად ყველა წერტილიდან. ფოთისა და ბათუმის ოფისების მეშვეობით კომპანია სთავაზობს საზღვაო ხომალდების სააგენტო მომსახურებას.

ევრაზიის ექსპრესი დამკვეთებსა და პარტნიორებს ასევე სთავაზობს ტვირთების გადაზიდვას საბორნე ტრანსპორტის გამოყენებით. შავ ზღვაზე, ბულგარეთსა და უკრაინიდან, ხოლო კასპიის ზღვაზე ყაზახეთსა და თურქმენეთიდან საქართველოს მიმართულებით და პრირიქით.